KONTAKT

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy

Adres:
pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica
Kontakt:
tel. (85) 722 92 98 lub 722 92 81, faks (85) 722 92 80, zgkim@kuznica.ug.gov.pl

Biuro Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy zlokalizowane jest na parterze Urzędu Gminy Kuźnica (pokój numer 10).

Kierownik Krzysztof Płonowski

Godziny pracy: poniedziałek – piątek   7:00 – 15:00