Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy

 • Ogłoszenie

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy zawiadamia, że w związku z modernizacją Hydroforni w Gminie Kuźnica, od dnia 24 listopada 2023r. możliwe są przerwy w dostawie wody lub spadki ciśnienia wody. Planowane zakończenie modernizacji ma nastąpić 31 grudnia 2024r. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Ogłoszenie

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy zawiadamia, że w związku z budową drogi w Klimówce prowadzona jest wymiana infrastruktury wodociągowej. Z tego powodu, w Klimówce możliwe są przerwy w dostawie wody. Za spowodowane utrudnienia przepraszamy.

 • Stawki opłat

  Cennik stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

 • Cennik usług

  Wynajem sprzętu ZGKiM Kuźnica Stawki opłat za wynajem sprzętu i pojazdów

 • Ogłoszenie

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy zawiadamia, że z powodu awarii wodociągu przy ulicy Grodzieńskiej będzie przerwa w dostawach wody w dniu dzisiejszym (18.10.2023 r.) do godziny 15.30. Za spowodowane utrudnienia przepraszamy.

 • Ogłoszenie

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy zawiadamia, że z powodu awarii wodociągu, w miejscowościach Łosośna Wielka i Łosośna Mała od dnia 05.10.2023r. (czwartek) godz. 14.00 do dnia 06.10.2023r. (piątek) godz. 13.00 – nastąpi przerwa w dostawie wody. Za spowodowane utrudnienia przepraszamy.

 • Sprzęt w ZGKiM

  Sprzęt w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – fundament skutecznego działania. W zakładzie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej nie tylko ludzie są kluczem do skutecznego funkcjonowania. Ważną rolę odgrywa też specjalistyczny sprzęt, który umożliwia wykonywanie różnorodnych zadań w sposób profesjonalny i efektywny. b

 • Usługi asenizacyjne

  Usługi asenizacyjne to nieodzowny element zapewnienia czystości i odpowiednich standardów sanitarnych w każdej społeczności. Dzięki specjalistycznym pojazdom, takim jak beczki asenizacyjne, możliwe jest skuteczne i bezpieczne usuwanie oraz transport różnego rodzaju odpadów płynnych. Co to są usługi asenizacyjne? Asenizacja polega na odbiorze i transporcie nieczystości ciekłych z różnych miejsc, takich jak szamba, studzienki, przydomowe oczyszczalnie…

Życie zaczyna się w wodzie, nie marnuj jej.